15

Lata doświadczenia

16

Przebyte kursy

99

Zadowoleni klienci

Marcin domański

absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji na kierunku fizjoterapii; trener w renomowanej warszawskiej siłowni.

Marcin Domański – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Na co dzień współpracuje z warszawską siecią klubów Fitness Club S4 oraz jako fizjoterapeuta z olimpijską reprezentacją Polski w rugby 7- osobowym. Właściciel gabinetu fizjoterapeutycznego Stepmed. Swoją szeroką wiedzę opiera na wieloletnim doświadczeniu oraz licznych kursach trenerskich i fizjoterapeutycznych. W przeszłości pracował między innymi w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Ponadto przygotowywał kaskaderów oraz aktorów do ról filmowych.

Jako trener jest wymagający i bezkompromisowy, dlatego doskonale potrafi zmotywować do intensywnej pracy podczas zabiegów i treningów w gabinecie, klubie czy w terenie.
Nieustannie odkrywa i wprowadza nowe metody ćwiczeń. Wykorzystuje gumy, taśmy, worki, wolne ciężary, opony, liny oraz inne przyrządy niekoniecznie kojarzone z siłownią. W gabinecie fizjoterapeutycznym pomaga w rekonwalescencji po wypadkach i ciężkich urazach sportowych, np. złamaniach kończyn czy zerwaniach więzadeł.

Autor specjalistycznego treningu funkcjonalnego, gdzie wszystkie ćwiczenia nawiązują do najczęściej wykonywanych ruchów poza salą treningową i mogą być wykonywane na co dzień.

 

Ukończone kursy i szkolenia

1. Anatomia Palpacyjna - Badanie palpacyjne różnych stref ciała, manualne poszukiwanie elementów anatomicznych oraz ich funkcjonalnych powiązań, mające na celu wyćwiczenie wrażliwości ręki, potrzebnej w każdym rodzaju terapii manualnej. Dzięki temu działanie diagnostyczne opiera się na podstawach anatomicznych i fizjologicznych, które dzięki badaniu funkcji są w stanie wykazać pogorszenie stanu anatomofizjopatologicznego tychże struktur.

2. Fibroliza mięśniowo-powięziowa (Haczykowanie) - Techniki pracy mięśniowo- powięziowej przez fibrolizę z wykorzystaniem haczyków (czyli tzw. „haczykowanie”)  jest to metoda leczenia bólu układu ruchu polegającą na uwalnianiu zrostów ciałek drażniących, umiejscowionych międzypowięziowo, za pomocą mobilizacji przy użyciu przykładanych do skóry haczyków.
Szczególnym wskazaniem do stosowania tej metody jest ból pochodzenia urazowego, znakomicie sprawdza się ona przy wszelkiego rodzaju urazach sportowych, np. przy zapaleniu ścięgien, zapaleniu okołostawowym, neuralgii, bólu lędźwiowym, rwie kulszowej, deficytach ruchomości występujących po zabiegach chirurgicznych.

3. Łańcuchy mięśniowe GDS - Istnieją liczne wskazania do stosowania metody Łańcuchów Mięśniowych. Na polu zapobiegania pozwala ona zoptymalizować możliwości ciała za pomocą lepszego codziennego kierowania napięciami związanymi z zachowaniem i uświadomieniem poprawnych gestów. W dziedzinie terapii, opierając się na podstawowym pojęciu terenu predysponowanego, metoda GDS powraca do przyczyn różnych patologii, takich jak zwyrodnienie stawów, bóle (lumbago, ból lędźwiowy, bóle szyi) i innych dolegliwości. Dla zaburzenia statyki kręgosłupa, takiego jak nadmierna lordoza, kifoza czy skolioza, metoda ta może stanowić dobrodziejstwo, tym bardziej, że stanowi ona podejście globalne, biorące pod uwagę dużą liczbę parametrów oddziałujących przy tych dolegliwościach. Metoda ta proponuje oryginalne, skuteczne i trwałe rozwiązania służące leczeniu patologii kończyn. Metoda ta pozwala także na opracowanie strategii postawy w celu uniknięcia nawrotów i pojawiania się nowych patologii. Można stosować ja u wszystkich pacjentów, od dzieci do osób starszych.

4. Manipulacje Powięziowe ( Fascial Manipulations) - Metoda ta koncentruje się na powięzi mięśniowo-szkieletowej, pozwalając na zidentyfikowanie specyficznie zlokalizowanych stref powięzi łączących się z określonymi zaburzeniami ruchomości. Metoda ta proponuje całościowe omówienie systemu powięziowego, począwszy od rozwojuembrionalnego, przez jego budowę fizjologiczną po rolę w propriocepcji. Szczegółowo opracowane modele biomechaniczne pomagają w wyborze konkretnych punktów wymagających leczenia, po wcześniejszym ustaleniu który ruch jest bolesny i ograniczony. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej manipulacji bądź mobilizacji konkretnej strefy powięziowej następuje przywrócenie ruchomości i w konsekwencji zmniejszenie bólu. Pojęcie manipulacji powięziowych obejmuje techniki stosowane w leczeniu powięzi głębokiej i jej składowych mięśniowych (omięsna, namięsna, śródmięsną). Termin mobilizacje powięziowe oznacza techniki stosowane w leczeniu okołostawowych składowych powięzi głębokiej: troczków, przegród międzymięśniowych, więzadeł.


5. Terapia Manualna Applied Functional Science - AFS to połączenie nauk fizycznych, biologicznych i behawioralnych, które składają się na proces Zasad-Strategii-Technik dla potrzeb badania funkcjonalnego, treningu, rehabilitacji i prewencji przed urazami, które stanowią praktyczne i kompleksowe narzędzie dla terapeutów i trenerów w pracy z pacjentami, jak i wyczynowymi sportowcami, niezależnie od ich wieku, czy możliwości.


6. Kurs Funkcjonalnej Terapii Manualnej wg koncepcji Briana Mulligana - Jest to specjalistyczna, uznana w Europie i na świecie, efektywna i bardzo bezpieczna metoda diagnostyki i terapii pacjenta stosowana po urazach sportowych i w dolegliwościach bólowych stawów obwodowych oraz kręgosłupa 

7. Terapia Manualna wg. Ackermanna - Metoda Ackermanna jest ukierunkowanym systemem terapii, którą wyróżnia szczegółowa diagnostyka pacjenta oraz precyzyjna technika leczenia manualnego. 
Metoda Ackermanna sprawdza się w leczeniu dysfunkcji o charakterze funkcjonalnym, natomiast długotrwale utrzymujące się zmiany funkcjonalne mogą prowadzić do wystąpienia zmian strukturalnych (np. osteofity). Fundamentalne znaczenie dla utrzymania prawidłowej postawy ma miednica oraz stawy krzyzowo-biodrowe. To one jako pierwsze podczas terapii są badane. Poza tym podczas badania terapeuta palpacyjnie sprawdza położenie wszystkich kręgów zaczynając od odcinka lędźwiowo-krzyżowego, a kończąc na odcinku szyjnym oraz stawach szczytowo-obrotowym i szczytowo-potylicznym. Każda dysfunkcja, która zostanie wykryta jest poddawana terapii.


8. Plaatsman Concept of Manual Therapy - Koncepcja Plaatsmana narodziła się w Holandii I stanowi połączenie różnych metod terapii manualnej, min. Cyriaxa, Maitlanda, Kaltenborna-Evjenth, McKenziego, Mulligana, BUtlera oraz wielu innych.
Specjalizuje się w diagnostyce oraz leczeniu dolegliwości stawowych, mięśniowych, a także pochodzących z układu nerwowego. Metoda ta nie skupia ciałej uwagijedynie na objawach, lecz przede wszystkim na znalezieniu przyczyny leżącej u podstaw dolegliwości.
Każda dysfunkcja analizowana jest przez logiczny system oceniania, który pozwala na sprecyzowanie przyczyny danej dolegliwości. Jedynym sposobem pełnego powrotu do zdrowia jest wyeliminowanie pierwotnej patologii

9. Funkcjonalna osteopatia I integracja - Jest terapią całego ciała. Zakłada ona, że na problem, który powstał w aparacie ruchu, organizm człowieka reaguje jako całość. Ludzkie ciało zmuszone zostaje skompensować w jakiś sposób powstałe zaburzenie. Praktyka pokazuje, iż mechanizmy kompensacyjne są rozproszone po całym ciele, do tego zawsze według ustalonego wzorca. Tym samym dają się w łatwy sposób rozpoznać.
Doświadczenie dowodzi ponadto, że szybkie i trwałe uporanie się z problemami oraz bólami, wymaga poświęcenia w ramach terapii najwyższej uwagi właśnie systematyce mechanizmów kompensacyjnych.
W terapii integracji funkcjonalnej nie stosuje się zatem zabiegów miejscowych, ograniczających się wyłącznie do obszaru bólowego. Badanie i terapia obejmują zawsze powiązania przyczynowo-skutkowe.

10. Anatomy Trains - Fascial Release for Structural Balance Intrinsic Muscles of the Pelvis.(Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej: Głębokie mięśnie miednicy). - Użycie “wachlarzy stawu biodrowego” do równoważenia przechyleń I torsji, delikatna I efektywna praca wokół galęzi kulszowej, z przewodzicielami prowadzącymi do dna miednicy I głębokimi rotatorami, wpływ na przeponę miedniczną, jej ułożenie i tonus. Techniki uwalniania mięśniowo- powięziowego.


11. Anatomy Trains - Myofascial Meridians (Meridiany powięziowo-mięśniowe)
Meridiany powięziowo – mięśniowe dają nam nowe zrozumienie wzorców całego ciała w jego posturze I funkcji – interakcje pomiędzy stabilnością a mobilnością. Zrozumienie powierzchownej taśmy tylnej jako całoci daje możliwości rozwiązywania problemów mięśni np. Kulszowo-goleniowych, których nie dałoby się rozwiązać widząc te mięśnie jako pojedyńczą jednostkę. Taśma spiralna uczy nas jak rozwiązać komponenty rotacyjne, które nie mogą również być rozwiązane przez analyze poszczególnych mięśni.

12. Anatomy trains - Neck, Jaw and Cranium Advanced Soft Tissues Approaches.Uwalnianie mięśniowo- powięziowe dla równowagi strukturalnej – Szkolenie specjalistyczne z terapii tkanek miękkich – Głowa, szyja , żuchwa.
Tworzenie skutecznych strategii zabiegowych uwalniających obszary potencjalnych problemów w obrębie głowy, szyji, żuchwy. Rozluźnianie mięśniowo – powięziowe przy dysfunkcjach stawu skroniowo- żuchwowego. Praca na mięśniach podpotylicznych, głębokich mięśniach odcinka szyjnego kręgosłupa, mięśniach pochyłych przednich, mięsień długi głowy I szyi. Praca wewnątrz jamy ustnej dla kompleksu gnykowego, języka i dna ust. Praca na mięśniach twarzy.Terapia stawu skroniowo-żuchwowego.

13. Anatomy Trains - Fascial Release for Structural Balance: Abdomen, Chest, & Breathing.(Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej – Jama brzuszna, klatka piersiowa, Oddech).
Biomechanika klatki piersiowej, kręgosłupa piersiowego I “balona brzusznego”. Techniki manualne na powięzi brzuszne, zebra, stawy żebrowo-kręgowe, trzewne tkanki śródpiersia, mięśnie pochyłe I mięśnie lędźwiowe. Techniki wspomagające falę oddechu z przodu, tyłu I po bokach klatki piersiowej.

14. Walking The Lines: Gait, Anatomy Trains & Fascial Efficiency.(Chodzenie po linie : Chód, Taśmy anatomiczne & Efektywność powięzi) - Analiza mechaniki efektywego chodu, badanie chodu z punktu widzenia taśm anaromicznych, analiza chodu patologicznego. Tworzenie indywidualnego dla każdego pacjenta programu ćwiczeń.

15. KineticControl
- Teoria i koncepcja Kinetic Control: zrozumienie ruchu i jego funkcji. Klasyfikacja, diagnostyka, stabilizacja niekontrolowanego ruchu.
- Kręgosłup lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej niestabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych. Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia.
- Diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznej niestabilności biodra oraz kończyny dolnej. Trening kontroli motorycznej.

16. Trening funkcjonalny w sporcie i rehabilitacji  - Trening funkcjonalny jest kształtowaniem fundamentalnych wzorców ruchowych leżących u podstaw motoryczności człowieka. Fundamentem tego procesu jest zintegrowane, wielopłaszczyznowe działanie wymagające przyspieszania, hamowania i stabilizacji segmentów ciała.

17. "AKTYWNE  9 miesięcy"  - Program zachęcając przyszłe mamy do aktywności ruchowej w czasie ciąży. Zajęcia zawierają elementy Pilates, Body Ball i Yogi, ćwiczenia oddechowe i techniki relaksacyjne.

18. Kurs Thera - Band Academy pt. "Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów THERA-BAND".

19. Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie punkty spustowe, ból i napięcie mięśni”- stopień podstawowy i rozszerzony ( kurs teoretyczno-praktyczny mający na celu zbadanie i wyeliminowanie łańcucha oddziaływań rozpoczynającego się od pobudzonego układu nerwowego, a mającego skutki w postaci zmienionego napięcia mięśni )

20. Zastosowanie ortobionomii z elementami kinesiotapingu w odnowie biologicznej (Uznana za jedną z najmiększych form terapii manualnej, stosowanej w przypadkach czynnościowych zaburzeń kręgosłupa.)

21. Taping medyczny I taping rehabilitacyjny kręgosłupa ( polega na aplikacji na ciele plastrów w ściśle określony sposób mających na celu usztywnienie, wzmocnienie, ograniczenie ruchomości, korekcję uszkodzonego stawu lub mięśni )

22. Kinesiology Taping- polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób, specjalistycznego elastycznego plastra. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych ( nie jest nasączony żadnym lekiem ) i w zależności od rodzaju plastra, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie np: przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, wzmacniające siłę mięśni, korekcyjne.

23. Nowoczesny trening motoryczny w grach zespołowych

24. Bark - podstawy, warsztaty dla fizjoterapeutów.

25. Kolano - więzadło krzyżowe przednie, warsztaty dla fizjoterapeutów.

26. Biodro - diagnostyka i leczenie, warsztaty dla fizjoterapeutów.

27. Masaż Funkcyjny,Poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii ( Akredytacja PTF)

28. Techinki rozciągania I autorozciągania mięśn